آموزش حضور در چراغ

آموزشهای مورد نیاز برای حضور در چراغ و استفاده از امکانات آن

پست‌های آموزشی

+200

متوسط بازدیدها

+100K

دیدگاه‌های شما

+2300

مقاله‌های راهنما

آموزش برداشتن ID از بروکر CapitalXtend
راهنما

آموزش برداشتن ID از بروکر CapitalXtend

1 ماه پیش | 3 دقیقه خواندن

آموزش وارد کردن کد ریفرال در بروکر CapitalXtend
راهنما

آموزش وارد کردن کد ریفرال در بروکر CapitalXtend

1 ماه پیش | 3 دقیقه خواندن

آموزش برداشتن ایمیل از بروکر IFC Markets
راهنما

آموزش برداشتن ایمیل از بروکر IFC Markets

2 ماه پیش | 3 دقیقه خواندن

آموزش وارد کردن کد ریفرال در بروکر IFC Markets
راهنما

آموزش وارد کردن کد ریفرال در بروکر IFC Markets

2 ماه پیش | 3 دقیقه خواندن

آموزش برداشتن کد UID از صرافی Bingx
راهنما

آموزش برداشتن کد UID از صرافی Bingx

3 ماه پیش | 3 دقیقه خواندن

آموزش وارد کردن کد ریفرال در بروکر Windsor
راهنما

آموزش وارد کردن کد ریفرال در بروکر Windsor

8 ماه پیش | 3 دقیقه خواندن

آموزش وارد کردن کد ریفرال در بروکر Wingo Markets
راهنما

آموزش وارد کردن کد ریفرال در بروکر Wingo Markets

7 ماه پیش | 3 دقیقه خواندن

آموزش برداشتن شماره حساب از بروکر Windsor
راهنما

آموزش برداشتن شماره حساب از بروکر Windsor

8 ماه پیش | 3 دقیقه خواندن

آموزش برداشتن کد مشتری از بروکر Errante
راهنما

آموزش برداشتن کد مشتری از بروکر Errante

9 ماه پیش | 3 دقیقه خواندن

آموزش برداشتن کد مشتری از بروکر Liteforex
راهنما

آموزش برداشتن کد مشتری از بروکر Liteforex

9 ماه پیش | 3 دقیقه خواندن

نحوه محاسبه استاپ لاس در اکسپرت چراغ
راهنما

نحوه محاسبه استاپ لاس در اکسپرت چراغ

4 ماه پیش | 3 دقیقه خواندن

تازه ترین های راهنمای اکسپرت چراغ

مشاهده همه
تفاوت ریسک فری و بریک ایون در اکسپرت چراغ
راهنمای اکسپرت چراغ

تفاوت ریسک فری و بریک ایون در اکسپرت چراغ

تقویم اقتصادی در اکسپرت مدیریت سرمایه چراغ
راهنمای اکسپرت چراغ

تقویم اقتصادی در اکسپرت مدیریت سرمایه چراغ

نحوه محاسبه استاپ لاس در اکسپرت چراغ
راهنمای اکسپرت چراغ

نحوه محاسبه استاپ لاس در اکسپرت چراغ

اکسپرت بک تست + آموزش فعال سازی و نحوه کار با آن
راهنمای اکسپرت چراغ

اکسپرت بک تست + آموزش فعال سازی و نحوه کار با آن

تازه ترین های راهنمای لایو ترید

مشاهده همه
نحوه فعال کردن صدا در لایو ترید
راهنمای لایو ترید

نحوه فعال کردن صدا در لایو ترید

تازه ترین های اتصال چراغ به بروکرها

مشاهده همه
آموزش وارد کردن کد ریفرال در بروکر Windsor
اتصال چراغ به بروکرها

آموزش وارد کردن کد ریفرال در بروکر Windsor

آموزش وارد کردن کد ریفرال در بروکر آلپاری
اتصال چراغ به بروکرها

آموزش وارد کردن کد ریفرال در بروکر آلپاری

آموزش وارد کردن کد ریفرال در بروکر Errante
اتصال چراغ به بروکرها

آموزش وارد کردن کد ریفرال در بروکر Errante

آموزش برداشتن کد کابین شخصی از بروکر آلپاری
اتصال چراغ به بروکرها

آموزش برداشتن کد کابین شخصی از بروکر آلپاری

پست‌های آموزشی

+1200

دیدگاه‌ها

+2300

متوسط بازدیدها

+5300

متناسب با آمادگی اولیه، بیشتر یاد بگیر

راهنمای اکسپرت چراغ

5 پست آموزشی

راهنمای لایو ترید

1 پست آموزشی

اتصال چراغ به بروکرها

19 پست آموزشی