تقویم اقتصادی فارکس Economic Calendar

تقویم اقتصادی فارکس در چراغ مانند تقویم فارکس فکتوری (Forex Factory) و شامل مهمترین عناوین تقویم اقتصادی جهان است.

سه‌شنبه، 1 خرداد 1403

زمانکد کشورتأثیرعنوانپیش بینیقبلی

04:00 4:00 AM

AUD

کم

احساسات مصرف کنندگان

-2.4%

05:00 5:00 AM

AUD

متوسط

جلسه تنظیم قوانین مالی

06:30 6:30 AM

NZD

کم

پرداخت هزینه با کارت اعتباری

1.4%

09:30 9:30 AM

EUR

کم

شاخص قیمت تولید کنندگان در آلمان

0.3%

0.2%

09:32 9:32 AM

CNY

کم

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

-26.1%

11:30 11:30 AM

EUR

متوسط

سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا خانم LAGARDE

11:30 11:30 AM

EUR

کم

حساب‌های جاری

30.2B

29.5B

11:30 11:30 AM

USD

متوسط

سخنرانی یلن دوم خزانه داری

12:30 12:30 PM

EUR

کم

بالانس میزان واردات و صادرات

19.9B

17.9B

13:30 1:30 PM

GBP

کم

شاخص بررسی سفارشات صنعتی

-20

-23

16:00 4:00 PM

CAD

زیاد

شاخص ماهانه قیمت مصرف کنندگان

0.5%

0.6%

16:00 4:00 PM

CAD

زیاد

شاخص سالانه قیمت میانه مصرف کنندگان

2.7%

2.8%

16:00 4:00 PM

CAD

زیاد

شاخص اصلاح شده قیمت مصرف کنندگان

2.9%

3.1%

16:00 4:00 PM

CAD

متوسط

شاخص مشترک قیمت مصرف کنندگان

2.8%

2.9%

16:00 4:00 PM

CAD

کم

هسته اصلی شاخص قیمت مصرف کنندگان

0.5%

16:30 4:30 PM

USD

متوسط

سخنرانی آقای Waller از فدرال رزرو

16:30 4:30 PM

USD

کم

سحنرانی آقای بارکین از بانک مرکزی آمریکا

16:35 4:35 PM

USD

کم

سخنرانی آقای WILLIAMS از فدرال رزرو

16:40 4:40 PM

USD

کم

سخنرانی Bostic عضو فدرال رزرو امریکا

18:20 6:20 PM

NZD

کم

شاخص تغییر نرخ کالای لبنی

1.8%

19:15 7:15 PM

USD

کم

سخنرانی Barr از فدرال رزرو آمریکا

20:30 8:30 PM

GBP

زیاد

سخنرانی رئیس بانک مرکزی آقای بیلی

چهارشنبه، 2 خرداد 1403

زمانکد کشورتأثیرعنوانپیش بینیقبلی

02:30 2:30 AM

USD

کم

سخنرانی خانم MESTER از فدرال رزرو آمریکا

03:20 3:20 AM

JPY

کم

سفارشات اصلی ماشین آلات

-1.8%

7.7%

03:20 3:20 AM

JPY

کم

بالانس میزان واردات و صادرات

-0.72T

-0.70T

05:30 5:30 AM

NZD

زیاد

نرخ رسمی نقدی

5.50%

5.50%

05:30 5:30 AM

NZD

زیاد

بیانیه سیاست پولی RBNZ

05:30 5:30 AM

NZD

زیاد

بیانیه اعلام نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیوزلند

06:30 6:30 AM

NZD

متوسط

کنفرانس خبری RBNZ

09:30 9:30 AM

GBP

زیاد

شاخص سالانه قیمت مصرف کنندگان

2.1%

3.2%

09:30 9:30 AM

GBP

کم

هسته اصلی شاخص قیمت مصرف کنندگان

3.6%

4.2%

09:30 9:30 AM

GBP

کم

شاخص ماهانه قیمت کالای خام برای تولید کنندگان

0.4%

-0.1%

09:30 9:30 AM

GBP

کم

شاخص ماهانه قیمت کالای فروخته شده توسط تولید کنندگان

0.4%

0.2%

09:30 9:30 AM

GBP

کم

میزان وام بخش دولتی

18.5B

11.0B

09:30 9:30 AM

GBP

کم

قیمت تمام شده کالای مصرفی

3.3%

4.3%

12:00 12:00 PM

GBP

کم

شاخص قیمت فروش سراسری مسکن

0.1%

-0.2%

13:12 1:12 PM

EUR

کم

مناقصه اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان

2.54|2.5

13:33 1:33 PM

EUR

کم

گزارش ماهانه بانک دویجه آلمان

16:15 4:15 PM

GBP

کم

سخنرانی آقای Breeden عضو کمیته تعیین کننده سیاست های مالی

16:45 4:45 PM

GBP

متوسط

جلسات گزارش سیاست پولی

17:30 5:30 PM

USD

متوسط

شاخص فروش مسکن

4.21M

4.19M

18:00 6:00 PM

USD

کم

موجودی نفت خام

-2.5M

21:30 9:30 PM

USD

زیاد

گزارش آخرین نشست پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا

23:40 11:40 PM

NZD

متوسط

سخنرانی فرماندار بانک مرکزی نیوزلند

پنجشنبه، 3 خرداد 1403

زمانکد کشورتأثیرعنوانپیش بینیقبلی

02:15 2:15 AM

NZD

متوسط

شاخص خرده فروشی سه ماهه

-0.3%

-1.9%

02:15 2:15 AM

NZD

کم

شاخص اصلی سه ماهه خرده فروشی

0.0%

-1.7%

02:30 2:30 AM

AUD

کم

شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها

49.9

02:30 2:30 AM

AUD

کم

شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی

54.2

04:00 4:00 AM

JPY

کم

شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها

49.7

49.9

04:30 4:30 AM

AUD

کم

آمار انتظار تورم موسسه ملبورن

4.6%

10:45 10:45 AM

EUR

زیاد

شاخص قدرت خرید کارخانه ها در فرانسه

45.8

44.9

10:45 10:45 AM

EUR

زیاد

شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی فرانسه

51.8

50.5

11:00 11:00 AM

EUR

زیاد

شاخص قدرت خرید کارخانه ها در آلمان

43.4

42.2

11:00 11:00 AM

EUR

زیاد

شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی آلمان

53.5

53.3

11:30 11:30 AM

EUR

متوسط

شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها

46.2

45.6

11:30 11:30 AM

EUR

متوسط

شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی

53.6

52.9

12:00 12:00 PM

GBP

زیاد

شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها

49.5

48.7

12:00 12:00 PM

GBP

زیاد

شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی

54.7

54.9

12:15 12:15 PM

All

کم

G7 Meetings

15:00 3:00 PM

GBP

کم

سخنرانی آقای PILL از اعضای کمیته تعیین کننده سیاست های مالی

16:00 4:00 PM

CAD

کم

شاخص قیمت مسکن جدید

0.1%

0.0%

16:00 4:00 PM

USD

زیاد

ادعای بیکاری

221K

222K

16:30 4:30 PM

CNY

کم

شاخص پیشرو ترکیبی موسسه CB

-0.2%

17:15 5:15 PM

USD

زیاد

شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها

50.0

49.9

17:15 5:15 PM

USD

زیاد

شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی

51.2

50.9

17:30 5:30 PM

EUR

کم

شاخص اطمینان مصرف کننده

-14

-15

17:30 5:30 PM

USD

متوسط

گزارش فروش خانه های نوساز

677K

693K

18:00 6:00 PM

USD

کم

ذخایر گاز طبیعی

70B

22:30 10:30 PM

USD

کم

سخنرانی Bostic عضو فدرال رزرو امریکا

جمعه، 4 خرداد 1403

زمانکد کشورتأثیرعنوانپیش بینیقبلی

02:15 2:15 AM

NZD

کم

بالانس میزان واردات و صادرات

588M

02:31 2:31 AM

GBP

کم

شاخص اطمینان مصرف کننده

-18

-19

03:00 3:00 AM

JPY

کم

آمار ملی شاخص اصلی قیمت مصرف کنندگان

2.2%

2.6%

09:30 9:30 AM

EUR

کم

شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه چهارم)

0.2%

0.2%

09:30 9:30 AM

GBP

زیاد

شاخص خرده فروشی ماهانه

-0.5%

0.0%

11:15 11:15 AM

CHF

متوسط

سخنرانی رئیس بانک مرکزی سوئیس

12:15 12:15 PM

All

کم

G7 Meetings

12:45 12:45 PM

EUR

کم

سخنرانی رئیس بانک دویچه آقای NAGEL

16:00 4:00 PM

CAD

متوسط

شاخص اصلی ماهانه خرده فروشی

0.3%

-0.3%

16:00 4:00 PM

CAD

متوسط

شاخص خرده فروشی ماهانه

-0.1%

-0.1%

16:00 4:00 PM

CAD

کم

شاخص سود شرکت‌های خصوصی

2.7%

16:00 4:00 PM

USD

متوسط

شاخص اصلی ارزش کلی کالاهای خریداری شده توسط کارخانه ها

0.1%

0.2%

16:00 4:00 PM

USD

متوسط

شاخص ارزش کلی کالاهای خریداری شده توسط کارخانه ها

-0.9%

2.6%

17:05 5:05 PM

USD

متوسط

سخنرانی آقای Waller از فدرال رزرو

17:30 5:30 PM

USD

زیاد

شاخص اصلاح شده احساسات مصرف کنندگان

67.8

67.4

17:30 5:30 PM

USD

کم

شاخص اصلاح شده انتظارات مصرف کنندگان نسبت به تورم

3.5%

شنبه، 5 خرداد 1403

زمانکد کشورتأثیرعنوانپیش بینیقبلی

12:15 12:15 PM

All

کم

G7 Meetings

زمان اخبار در تقویم فارسی فارکس به ساعت ایران است.

Tuesday, May 21, 2024

TimeCurrencyImpactTitleForecastPrevious

04:00 4:00 AM

AUD

Low

Westpac Consumer Sentiment

-2.4%

05:00 5:00 AM

AUD

Medium

Monetary Policy Meeting Minutes

06:30 6:30 AM

NZD

Low

Credit Card Spending y/y

1.4%

09:30 9:30 AM

EUR

Low

German PPI m/m

0.3%

0.2%

09:32 9:32 AM

CNY

Low

Foreign Direct Investment ytd/y

-26.1%

11:30 11:30 AM

EUR

Medium

ECB President Lagarde Speaks

11:30 11:30 AM

EUR

Low

Current Account

30.2B

29.5B

11:30 11:30 AM

USD

Medium

Treasury Sec Yellen Speaks

12:30 12:30 PM

EUR

Low

Trade Balance

19.9B

17.9B

13:30 1:30 PM

GBP

Low

CBI Industrial Order Expectations

-20

-23

16:00 4:00 PM

CAD

High

CPI m/m

0.5%

0.6%

16:00 4:00 PM

CAD

High

Median CPI y/y

2.7%

2.8%

16:00 4:00 PM

CAD

High

Trimmed CPI y/y

2.9%

3.1%

16:00 4:00 PM

CAD

Medium

Common CPI y/y

2.8%

2.9%

16:00 4:00 PM

CAD

Low

Core CPI m/m

0.5%

16:30 4:30 PM

USD

Medium

FOMC Member Waller Speaks

16:30 4:30 PM

USD

Low

FOMC Member Barkin Speaks

16:35 4:35 PM

USD

Low

FOMC Member Williams Speaks

16:40 4:40 PM

USD

Low

FOMC Member Bostic Speaks

18:20 6:20 PM

NZD

Low

GDT Price Index

1.8%

19:15 7:15 PM

USD

Low

FOMC Member Barr Speaks

20:30 8:30 PM

GBP

High

BOE Gov Bailey Speaks

Wednesday, May 22, 2024

TimeCurrencyImpactTitleForecastPrevious

02:30 2:30 AM

USD

Low

FOMC Member Mester Speaks

03:20 3:20 AM

JPY

Low

Core Machinery Orders m/m

-1.8%

7.7%

03:20 3:20 AM

JPY

Low

Trade Balance

-0.72T

-0.70T

05:30 5:30 AM

NZD

High

Official Cash Rate

5.50%

5.50%

05:30 5:30 AM

NZD

High

RBNZ Monetary Policy Statement

05:30 5:30 AM

NZD

High

RBNZ Rate Statement

06:30 6:30 AM

NZD

Medium

RBNZ Press Conference

09:30 9:30 AM

GBP

High

CPI y/y

2.1%

3.2%

09:30 9:30 AM

GBP

Low

Core CPI y/y

3.6%

4.2%

09:30 9:30 AM

GBP

Low

PPI Input m/m

0.4%

-0.1%

09:30 9:30 AM

GBP

Low

PPI Output m/m

0.4%

0.2%

09:30 9:30 AM

GBP

Low

Public Sector Net Borrowing

18.5B

11.0B

09:30 9:30 AM

GBP

Low

RPI y/y

3.3%

4.3%

12:00 12:00 PM

GBP

Low

HPI y/y

0.1%

-0.2%

13:12 1:12 PM

EUR

Low

German 10-y Bond Auction

2.54|2.5

13:33 1:33 PM

EUR

Low

German Buba Monthly Report

16:15 4:15 PM

GBP

Low

MPC Member Breeden Speaks

16:45 4:45 PM

GBP

Medium

Monetary Policy Report Hearings

17:30 5:30 PM

USD

Medium

Existing Home Sales

4.21M

4.19M

18:00 6:00 PM

USD

Low

Crude Oil Inventories

-2.5M

21:30 9:30 PM

USD

High

FOMC Meeting Minutes

23:40 11:40 PM

NZD

Medium

RBNZ Gov Orr Speaks

Thursday, May 23, 2024

TimeCurrencyImpactTitleForecastPrevious

02:15 2:15 AM

NZD

Medium

Retail Sales q/q

-0.3%

-1.9%

02:15 2:15 AM

NZD

Low

Core Retail Sales q/q

0.0%

-1.7%

02:30 2:30 AM

AUD

Low

Flash Manufacturing PMI

49.9

02:30 2:30 AM

AUD

Low

Flash Services PMI

54.2

04:00 4:00 AM

JPY

Low

Flash Manufacturing PMI

49.7

49.9

04:30 4:30 AM

AUD

Low

MI Inflation Expectations

4.6%

10:45 10:45 AM

EUR

High

French Flash Manufacturing PMI

45.8

44.9

10:45 10:45 AM

EUR

High

French Flash Services PMI

51.8

50.5

11:00 11:00 AM

EUR

High

German Flash Manufacturing PMI

43.4

42.2

11:00 11:00 AM

EUR

High

German Flash Services PMI

53.5

53.3

11:30 11:30 AM

EUR

Medium

Flash Manufacturing PMI

46.2

45.6

11:30 11:30 AM

EUR

Medium

Flash Services PMI

53.6

52.9

12:00 12:00 PM

GBP

High

Flash Manufacturing PMI

49.5

48.7

12:00 12:00 PM

GBP

High

Flash Services PMI

54.7

54.9

12:15 12:15 PM

All

Low

G7 Meetings

15:00 3:00 PM

GBP

Low

MPC Member Pill Speaks

16:00 4:00 PM

CAD

Low

NHPI m/m

0.1%

0.0%

16:00 4:00 PM

USD

High

Unemployment Claims

221K

222K

16:30 4:30 PM

CNY

Low

CB Leading Index m/m

-0.2%

17:15 5:15 PM

USD

High

Flash Manufacturing PMI

50.0

49.9

17:15 5:15 PM

USD

High

Flash Services PMI

51.2

50.9

17:30 5:30 PM

EUR

Low

Consumer Confidence

-14

-15

17:30 5:30 PM

USD

Medium

New Home Sales

677K

693K

18:00 6:00 PM

USD

Low

Natural Gas Storage

70B

22:30 10:30 PM

USD

Low

FOMC Member Bostic Speaks

Friday, May 24, 2024

TimeCurrencyImpactTitleForecastPrevious

02:15 2:15 AM

NZD

Low

Trade Balance

588M

02:31 2:31 AM

GBP

Low

GfK Consumer Confidence

-18

-19

03:00 3:00 AM

JPY

Low

National Core CPI y/y

2.2%

2.6%

09:30 9:30 AM

EUR

Low

German Final GDP q/q

0.2%

0.2%

09:30 9:30 AM

GBP

High

Retail Sales m/m

-0.5%

0.0%

11:15 11:15 AM

CHF

Medium

SNB Chairman Jordan Speaks

12:15 12:15 PM

All

Low

G7 Meetings

12:45 12:45 PM

EUR

Low

German Buba President Nagel Speaks

16:00 4:00 PM

CAD

Medium

Core Retail Sales m/m

0.3%

-0.3%

16:00 4:00 PM

CAD

Medium

Retail Sales m/m

-0.1%

-0.1%

16:00 4:00 PM

CAD

Low

Corporate Profits q/q

2.7%

16:00 4:00 PM

USD

Medium

Core Durable Goods Orders m/m

0.1%

0.2%

16:00 4:00 PM

USD

Medium

Durable Goods Orders m/m

-0.9%

2.6%

17:05 5:05 PM

USD

Medium

FOMC Member Waller Speaks

17:30 5:30 PM

USD

High

Revised UoM Consumer Sentiment

67.8

67.4

17:30 5:30 PM

USD

Low

Revised UoM Inflation Expectations

3.5%

Saturday, May 25, 2024

TimeCurrencyImpactTitleForecastPrevious

12:15 12:15 PM

All

Low

G7 Meetings

زمان اخبار در تقویم انگلیسی فارکس به ساعت ایران است.

[m/m = Month Over Month] , [q/q = Quarter Over Quarter] , [y/y = Year Over Year] , [K = Thousand] , [M = Million] , [B = Billion] , [T = Trillion]

تقویم اقتصادی فارکس (Forex Economic Calendar) چیست؟

تقویم اقتصادی فارکس (Forex Economic Calendar)، به عنوان یک ابزار مهم در دنیای معاملات ارزی (فارکس) به شمار میاید. این تقویم اطلاعات اقتصادی مرتبط با کشورها و اقتصادهای جهان را در اختیار معامله ‌گران و سرمایه‌ گذاران فارکس قرار میدهد. آنها در این تقویم، میتوانند اطلاعاتی مانند نرخ بهره‌گیری از سیاستهای پولی، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، تولید صنعتی، تجارت خارجی و سایر اخبار و رویدادهای اقتصادی مهم را در زمان و تاریخ مشخص مشاهده کنند.

این تقویم چه کمکی به معامله گران میکند؟

استفاده از تقویم اقتصادی فارکس به معامله‌ گران بازار فارکس کمک میکند تا اخبار اقتصادی و رویدادهای مهم را پیش‌بینی کنند و تصمیمات معاملاتی خود را به تاخیر بیاندازند یا تغییر دهند. به عبارتی، اطلاعات موجود در تقویم به معامله‌ گران کمک میکند تا تصمیمات آگاهانه ‌تری در مورد معاملات خود بگیرند. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌ گر انتظار دارد که نرخ بهره افزایش یابد، ممکن است تصمیم بگیرد که از ارزی که انتظار میرود تحت تاثیر این افزایش نرخ قرار گیرد، خرید کند.

تقویم اقتصادی چطور عمل میکند؟

 • این تقویم به صورت زمانبندی شده نشان میدهد که هر رویداد در چه زمانی و برای کدام کشور یا منطقه انتشار خواهد یافت. در حالت کلی، اطلاعات موجود در این تقویم به شرح زیر هستند:

 • تاریخ و ساعت انتشار: تاریخ و ساعت دقیق انتشار رویداد اقتصادی در تقویم ذکر میشود.

 • کشور: کشوری که رویداد اقتصادی در آن منتشر میشود، در این تقویم بیان میشود.

 • رویداد: نوع رویداد اقتصادی در تقویم وجود دارد.

 • پیش ‌بینی: پیش‌ بینی کارشناسان از نتایج رویداد اقتصادی در تقویم اقتصادی فارکس ذکر میشود.

 • اهمیت: اهمیت رویداد اقتصادی بر اساس تأثیر آن بر بازار فارکس در تقویم وجود دارد.

 • بر اساس اطلاعات مذکور، تریدرها میتوانند تصمیمات مطلوب تری برای معاملات خود بگیرند. اما نکته مهم اینجاست که برای استفاده موثر از تقویم اقتصادی، معامله گران باید به طور منظم آن را بررسی کنند و تمام عوامل متعددی که میتواند در آینده بازار تاثیر بگذارد را در نظر بگیرند.

تقویم اقتصادی فارکس به چند روش ارائه می‌شود؟

این تقویمها به دو صورت سنتی و پیشرفته ارائه می‌شوند.

۱. تقویم اقتصادی سنتی

تقویم سنتی اطلاعات مربوط به رویدادهای اقتصادی را به صورت ساده و خلاصه ارائه میدهد. این تقویم معمولاً برای معامله‌ گران مبتدی مناسب است.

۲. تقویم اقتصادی پیشرفته

تقویم پیشرفته اطلاعات مربوط به رویدادهای اقتصادی را به صورت جامع و جزئی ارائه میدهد. این تقویم همانطور که از اسمش پیداست، برای معامله گران حرفه‌ای مناسب میباشد.

منابع ارائه دهنده تقویم اقتصادی فارکس چه هستند؟

تقویم اقتصادی فارکس اغلب در وبسایتها، بروکرهای آنلاین و برنامه‌ های تلفن همراه معامله‌گران فارکس، به صورت رایگان در دسترس هستند. معامله ‌گران با دریافت این تقویمها میتوانند برنامه معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات موجود در آنها تنظیم کنند. انتخاب یک منبع قابل اعتماد و به‌ روز از تقویم اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر، تقویمهای اقتصادی توسط منابع مختلفی ارائه می‌شوند. برخی از منابع محبوب عبارتند از:

 • Forex Factory

 • FXStreet

 • Investopedia

 • TradingView

مزایای استفاده از تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

با بهره گیری از تقویم اقتصادی فارکس، می‌توانید شانس موفقیت خود در معاملات فارکس را افزایش دهید. از مهمترین مزایای استفاده از این تقویمها میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

1. اطلاع از رویدادهای اقتصادی مهم: این تقویم به معامله ‌گران کمک میکند تا از رویدادهای اقتصادی مهم و تأثیرگذار بر بازار فارکس آگاه شوند.

2. تحلیل تأثیر رویدادهای اقتصادی بر بازار: با استفاده از این تقویم معامله گران میتوانند تا تأثیر رویدادهای اقتصادی بر بازار فارکس را تحلیل کنند.

3. اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌ تر در مورد معاملات: تقویم اقتصادی فارکس به معامله‌ گران کمک میکند تا تصمیمات آگاهانه ‌تری در مورد معاملات خود بگیرند. برای مثال، اگر منتظر یک رویداد مهم باشید که ممکن است بر قیمت ارزها تأثیر بگذارد، ممکن است تصمیم بگیرید تا زمان اعلام این رویداد از معامله خودداری کنید یا موقعیتهای معاملاتی خود را تنظیم کنید.

4. تحلیل پیش بینی‌ها: تقویمهای اقتصادی فارکس علاوه بر تاریخ و زمان اعلام رویدادها، پیش‌ بینیهای متخصصان و تحلیلگران اقتصادی را نیز نشان میدهند. این پیش ‌بینیها به شما کمک میکنند تا بفهمید چه انتظاراتی از رویدادها وجود دارد و چگونه بازار ممکن است به آنها پاسخ دهد.

5. مدیریت ریسک: این تقویم به عنوان یک ابزار مهم در معاملات فارکس، به شما کمک میکند تا معاملاتتان را با دقت بیشتری انجام و ریسکهای مالی خود را کاهش دهید. در بحث مدیریت ریسک، تریدرها میتوانند از تقویم اقتصادی برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر یک اعلان اقتصادی مهم قرار است منتشر شود و تأثیر قابل توجهی بر بازار داشته باشد، معامله‌ گران ممکن است تصمیم بگیرند تا قبل از انتشار اعلان معاملات خود را ببندند یا در صورت نیاز به موقعیت خود ورود کنند.

تقویم اقتصادی فارکس، مناسب برای فاندامنتالیستها و تکنیکالیستها

فرقی نمیکند که تحلیلگر بنیادی باشید یا تکنیکال. به هر حال استفاده از تقویم اقتصادی فارکس، میتواند هم برای فاندامنتالیستها و هم برای تکنیکالیستها مفید باشد. معامله‌ گران بنیادی، از این تقویم، بیشتر برای پیش ‌بینی تاثیر انتشار داده ‌های اقتصادی بر قیمت ارزها استفاده میکنند. اما معامله‌ گران تکنیکالیست، از این تقویم برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه از معاملات، کمک میگیرند.

استفاده از تقویم اقتصادی فارکس برای فاندامنتالیستها

گفتیم که معامله‌گران بنیادی یا همان فاندامنتالیستها، از تقویم اقتصادی فارکس برای شناسایی داده‌های اقتصادی مهمی که می‌توانند بر قیمت ارزها تاثیر بگذارند، استفاده مینمایند. برخی از مهمترین این داده‌ ها شامل موارد زیر هستند:

 1. ۱. نرخ بهره: یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارزها است. افزایش نرخ بهره، میتواند منجر به افزایش ارزش ارز شود و بر عکس، کاهش نرخ بهره، موجب کاهش ارزش ارز خواهد شد.

 2. ۲. تولید ناخالص داخلی: نشان‌ دهنده اندازه و سلامت اقتصاد یک کشور است. افزایش تولید ناخالص داخلی، میتواند منجر به افزایش ارزش ارز شود و کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش ارزش ارز را به دنبال دارد.

 3. ۳. نرخ بیکاری: نشان ‌دهنده وضعیت بازار کار یک کشور است. کاهش نرخ بیکاری، میتواند منجر به افزایش ارزش ارز شود. اما افزایش نرخ بیکاری، کاهش ارزش ارز را در پی خواهد داشت.

 4. ۴. نرخ تورم: افزایش و کاهش نرخ تورم، میتواند تاثیر مثبت یا منفی بر قیمت ارز بگذارد. این تاثیر، به عوامل مختلفی مانند سیاستهای پولی بانک مرکزی، وضعیت اقتصاد جهانی و انتظارات بازار بستگی دارد. در برخی موارد، افزایش نرخ تورم، میتواند منجر به افزایش قیمت ارز شود. این اتفاق زمانی میافتد که بازار انتظار داشته باشد که بانک مرکزی برای کنترل تورم، نرخ بهره را افزایش دهد. به عنوان مثال، اگر نرخ تورم در یک کشور افزایش یابد، بانک مرکزی آن کشور ممکن است برای کنترل تورم، نرخ بهره را افزایش دهد. با افزایش نرخ بهره، ارزش ارز در آن کشور نیز افزایش خواهد یافت. این اتفاق به این دلیل است که سرمایه‌گذاران، برای کسب سود بیشتر، سرمایه خود را به کشورهایی با نرخ بهره بالاتر منتقل خواهند کرد.

  اما در برخی موارد دیگر، افزایش نرخ تورم، میتواند منجر به کاهش قیمت ارز شود. این اتفاق زمانی میافتد که بازار انتظار داشته باشد که افزایش نرخ تورم، منجر به کاهش ارزش پول ملی شود. کاهش ارزش پول ملی، در نهایت منجر به کاهش قیمت ارز خواهد شد. فرض کنید، اگر نرخ تورم در یک کشور به طور مداوم افزایش یابد، ممکن است بازار انتظار داشته باشد که ارزش پول ملی آن کشور کاهش یابد. این اتفاق به این دلیل است که افزایش تورم، میتواند موجب کاهش قدرت خرید مردم شود. کاهش قدرت خرید مردم، به معنای کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات در آن کشور است. کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات، منجر به کاهش صادرات آن کشور میشود. بپین ترتیب، کاهش صادرات، منجر به کاهش ارزش پول ملی آن کشور خواهد شد.

  برعکس این ماجراها در کاهش نرخ تورم نیز صادق است. پس دیدید که فاندامتایستها چگونه میتوانند از اخبار تقویم اقتصادی برای پیش بینی قیمت ارز استفاده نمایند.

استفاده از تقویم اقتصادی فارکس برای تکنیکالیستها

معامله‌گران تکنیکال یا تکنیکالیستها، از تقویم اقتصادی فارکس برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه از معاملات استفاده مینمایند. آنها با توجه به پیش ‌بینی خود از تاثیر انتشار داده‌ های اقتصادی بر قیمت ارزها، نقاط ورود و خروجشان از معامله را تنظیم میکنند. به عنوان مثال، یک معامله ‌گر تکنیکال ممکن است انتظار داشته باشد که قیمت یک ارز در صورت انتشار داده‌های اقتصادی مثبت، افزایش یابد. در این صورت، معامله ‌گر احتمالاً یک سفارش خرید در نزدیکی سطح حمایت قرار خواهد داد تا از روند صعودی احتمالی بهره‌ مند شود. برخی از مهمترین مواردی که تکنیکالیستها از تقویم اقتصادی برای آنها استفاده میکنند، عبارتند از :

 1. ۱. شناسایی نقاط ورود و خروج: معامله‌ گران تکنیکال میتوانند از تقویم Forex Economic برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه از معاملات استفاده نمایند. به عنوان مثال، اگر یک تکنیکالیست انتظار داشته باشد که قیمت یک ارز در صورت انتشار داده ‌های اقتصادی مثبت، افزایش یابد، ممکن است یک سفارش خرید در نزدیکی سطح حمایت قرار دهد.

 2. ۲. تقویت سیگنالهای تکنیکال: معامله ‌گران تکنیکال میتوانند با کمک تقویم اقتصادی به تقویت سیگنالهای تکنیکال خود بپردازند. بر فرض، اگر یک تکنیکالیست یک سیگنال خرید از یک اندیکاتور تکنیکال دریافت کند، ممکن است انتظار داشته باشد که انتشار داده ‌های اقتصادی مثبت، در نهایت این سیگنال را تقویت نمایند.

 3. ۳. کاهش ریسک معاملات: معامله‌ گران تکنیکال همچنین میتوانند با استفاده روزانه از تقویم اقتصادی فارکس، ریسک معاملات خود را به حداقل برسانند. به عنوان مثال، اگر یک تکنیکالیست، سفارش خریدی را در نزدیکی سطح حمایت قرار دهد، ممکن است از یک حد ضرر استفاده کند تا در صورت انتشار داده ‌های اقتصادی منفی، از ضررهای بزرگ جلوگیری نماید.

نکاتی برای استفاده از تقویمهای اقتصادی فارکس

برای استفاده موثر از تقویم Forex Economic، باید نکات زیر را در نظر بگیرید:

 1. ۱. به اعتبار منبع تقویم اقتصادی فارکس توجه کنید؛ برخی از تقویمهای اقتصادی، اطلاعات دقیق و به روز ارائه میدهند، در حالی که اطلاعات برخی دیگر، نادرست یا قدیمی است.

 2. ۲. به پیش‌ بینی ‌های کارشناسان توجه کنید؛ برخی از تقویمهای اقتصادی، پیش ‌بینیهای کارشناسان را نیز ارائه میدهند. این پیش ‌بینیها میتوانند به شما کمک کنند تا دیدگاه بهتری نسبت به تاثیر انتشار داده ‌های اقتصادی بر قیمت ارزها داشته باشید.

 3. ۳. به تاریخ و زمان انتشار داده‌ های اقتصادی توجه کنید؛ زمان انتشار داده‌ های اقتصادی میتواند تاثیر زیادی بر واکنش بازار بگذارد.

مهمترین رویدادهای تاثیرگذار در تقویم اقتصادی فارکس چه هستند؟

مهمترین رویدادهای تاثیرگذار در تقویم اقتصادی فارکس، رویدادهایی هستند که میتوانند تاثیر قابل توجهی بر قیمت بگذارند. برخی از مهمترین این رویدادها شامل نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و تورم را در بخش تحلیل بنیادی بیان کردیم. اما علاوه بر این رویدادها، موارد مهم دیگری نیز هستند که از تاثیرگذاری بالایی در تقویم اقتصادی برخوردارند. مثل:

 • اخبار اقتصادی: اخبار اقتصادی، میتواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت ارزها بگذارد. به عنوان مثال، انتشار اخبار مثبت در مورد اقتصاد یک کشور، منجر به افزایش ارزش ارز آن کشور خواهد شد.

 • رویدادهای سیاسی: رویدادهای سیاسی، بر کاهش و افزایش قیمت ارز، تاثیر مستقیم دارد. برای مثال، برگزاری انتخابات در یک کشور، اغلب نوسانات قیمت ارز را به دنبال خواهد داشت.

 • رویدادهای ژئوپلیتیکی: رویدادهای ژئوپلیتیکی (رویدادهایی مثل جنگ، تغییر در سیاست خارجی و روابط بین الملل و ...، هستند که روابط بین کشورها و قدرتهای جهانی را تحت تاثیر قرار میدهند.)، میتواند بر قیمت ارزها، تاثیر مستقیم بگذارد. به عنوان مثال، بروز جنگ یا درگیری در یک منطقه، میتواند موجب ایجاد نوسان در قیمت ارز شود.