همه ویدیوهای لایو ترید

لمس تجــربــه‌ای نــو در سرمایــه‌گــذاری

لایو ترید سه شنبه 19 تیر با 2610 دلار سود

لایو ترید سه شنبه 19 تیر با 2610 دلار سود

4 روز پیش لایو ترید فارکس - لایو ترید طلا (XAU/USD)
لایو ترید دوشنبه 18 تیر 4000 دلار سود

لایو ترید دوشنبه 18 تیر 4000 دلار سود

5 روز پیش لایو ترید فارکس - لایو ترید طلا (XAU/USD)
3750 دلار سود خالص در لایو ترید

3750 دلار سود خالص در لایو ترید

8 روز پیش لایو ترید فارکس - لایو ترید طلا (XAU/USD)
2450 دلار سود خالص در لایو ترید چراغ

2450 دلار سود خالص در لایو ترید چراغ

11 روز پیش لایو ترید فارکس - لایو ترید یورو (EUR/USD)
6399 دلار سود خالص در لایو ترید

6399 دلار سود خالص در لایو ترید

12 روز پیش لایو ترید فارکس - لایو ترید طلا (XAU/USD)
2450 سود خالص در لایو ترید

2450 سود خالص در لایو ترید

16 روز پیش لایو ترید فارکس - لایو ترید یورو (EUR/USD)
2163 سود خالص در لایو ترید

2163 سود خالص در لایو ترید

19 روز پیش لایو ترید فارکس - لایو ترید طلا (XAU/USD)
7630 سود خالص در بزرگترین لایو ترید ایران

7630 سود خالص در بزرگترین لایو ترید ایران

1 ماه پیش لایو ترید فارکس - لایو ترید یورو (EUR/USD)
4636 دلار سود خالص در اولین روز هفته در لایو ترید

4636 دلار سود خالص در اولین روز هفته در لایو ترید

1 ماه پیش لایو ترید فارکس - لایو ترید طلا (XAU/USD)
3300 دلار سود خالص در بزرگترین لایو ترید ایران

3300 دلار سود خالص در بزرگترین لایو ترید ایران

1 ماه پیش لایو ترید فارکس - لایو ترید یورو (EUR/USD)
3939 دلار سود خالص امروز در بزرگترین لایو ترید ایران

3939 دلار سود خالص امروز در بزرگترین لایو ترید ایران

1 ماه پیش لایو ترید فارکس - لایو ترید طلا (XAU/USD)
5300 دلار با نقطه زنی در لایو ترید

5300 دلار با نقطه زنی در لایو ترید

1 ماه پیش لایو ترید فارکس - لایو ترید طلا (XAU/USD)