لوگوی چراغ

تقویم اقتصادی از ۷ آگوست تا ۱۲ آگوست ۲۰۲۳

0 دیدگاه
تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی از ۷ آگوست

تقویم اقتصادی از ۱۶ تا ۲۱ مرداد ۱۴۰۲

تقویم اقتصادی دوشنبه ۷ آگوست ۲۰۲۳

زمان ارز عنوان خبر یا شاخص اقتصادی قبلی پیش بینی
تعطیلی تعطیلی عمومی کانادا
09:30 GBP شاخص بهای مسکن Halifax (سالانه) (ژوئیه) 0.1%- 0.0%
09:30 GBP شاخص بهای مسکن Halifax (سالانه) (ژوئیه) 2.6%- 3.8%-
09:30 EUR شاخص تولیدات صنعتی آلمان (ماهانه) (ژوئن) 0.1%- 0.5%-
13:30 GBP بهره وام رهنی (GBP) 7.54%
15:45 USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو – Harker
16:00 USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو – Bowman
19:30 GBP سخنرانی عضو بانک مرکزی انگلیس – Pill

تقویم اقتصادی سه شنبه ۸ آگوست ۲۰۲۳

زمان ارز عنوان خبر یا شاخص اقتصادی قبلی پیش بینی
02:31 GBP شاخص خرده فروشی BRC (سالانه) (ژوئیه) 4.2% 3.0%
03:00 JPY شاخص خرده فروشی BRC (سالانه) (ژوئیه) 4.0%- 0.3%
03:00 JPY شاخص مخارج خانوار (سالانه) (ژوئن) 4.0%- 4.1%-
03:20 JPY حساب جاری تعدیل شده (ژوئن) 1.70T 2.24T
03:20 JPY تراز حساب جاری غیر تعدیل شده فصلی (ژوئن) 1.862T 1.395T
05:00 AUD شاخص اطمینان کسب و کار (ژوئیه) 0 1-
06:30 CNY صادرات (سالانه) (ژوئیه) 12.4%- 9.8%-
06:30 CNY واردات (سالانه) (ژوئیه) 6.8%- 5.6%-
06:30 CNY تراز تجاری (USD) (ژوئیه) 70.62B 67.80B
09:30 EUR شاخص بهای مصرف کننده – CPI (ماهانه) (ژوئیه) 6.2% 6.2%
09:30 EUR شاخص بهای مصرف کننده – CPI (سالانه) (ژوئیه) 0.3% 0.3%
16:00 USD صادرات 247.10B
16:00 USD واردات 316.10B
16:00 USD تراز تجاری (ژوئن) 69.00B- 65.00B-
16:00 CAD صادرات (ژوئن) 61.53B
16:00 CAD واردات (ژوئن) 64.97B
16:00 CAD تراز تجاری (ژوئن) 3.44B- 3.10B-
19:30 USD گزارش چشم انداز کوتاه مدت بازار انرژی – EIA
20:30 USD حراج اوراق 3 ساله 4.534%

تقویم اقتصادی چهارشنبه ۹ آگوست ۲۰۲۳

زمان ارز عنوان خبر یا شاخص اقتصادی قبلی پیش بینی
00:00 USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام – گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API) 15.400M
02:15 NZD شاخص خرده فروشی بر اساس پرداخت های صورت گرفته با کارت های الکترونیکی (ماهانه) (ژوئیه) 1.0% 0.0%
05:00 CNY شاخص بهای مصرف کننده – CPI (ماهانه) (ژوئیه) 0.2%- 0.0%
05:00 CNY شاخص بهای مصرف کننده – CPI (سالانه) (ژوئیه) 0.0% 0.5%-
05:00 CNY شاخص بهای تولید کننده – PPI (سالانه) (ژوئیه) 5.4%- 4.0%-
06:30 NZD انتظارات تورمی بازار (فصلی) 2.8%
13:00 EUR حراج اوراق قرضه ده ساله آلمان 2.640%
16:00 CAD شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (ژوئن) 10.5% 2.3%
18:00 USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام – گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) 17.049M
18:00 USD ذخایر نفت خام Cushing – اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
20:30 USD حراج اوراق 10 ساله

تقویم اقتصادی پنجشنبه ۱۰ آگوست ۲۰۲۳

زمان ارز عنوان خبر یا شاخص اقتصادی قبلی پیش بینی
02:31 GBP شاخص تراز قیمتی مسکن RICS (ژوئیه) 46%- 50%-
11:30 EUR بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا
14:30 USD گزارش ماهانه اوپک – OPEC
16:00 USD شاخص بهای مصرف کننده خالص – Core CPI (سالانه) (ژوئیه) 4.8% 4.7%
16:00 USD شاخص بهای مصرف کننده خالص – Core CPI (ماهانه) (ژوئیه) 0.2% 0.2%
16:00 USD شاخص بهای مصرف کننده – CPI (ماهانه) (ژوئیه) 0.2% 0.2%
16:00 USD شاخص بهای مصرف کننده – CPI (سالانه) (ژوئیه) 3.0% 3.3%
16:00 USD شاخص مدعیان بیکاری آمریکا 227K 230K
21:30 USD تراز بودجه فدرال (ژوئیه) 228.0B 92.5B-
23:45 USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو – Harker

تقویم اقتصادی جمعه ۱۱ آگوست ۲۰۲۳

زمان ارز عنوان خبر یا شاخص اقتصادی قبلی پیش بینی
تعطیلی تعطیل عمومی ژاپن
00:00 USD ترازنامه فدرال رزرو 8.207B
02:00 NZD شاخص PMI کسب و کار نیوزیلند (ژوئیه) 47.5 49.4
09:30 GBP شاخص سرمایه گذاری کسب و کار (فصلی) (سه ماهه دوم) 3.3% 0.8%
09:30 GBP تولید ناخالص داخلی – GDP (ماهانه) (ژوئن) 0.1%- 0.2%
09:30 GBP تولید ناخالص داخلی – GDP (فصلی) (سه ماهه دوم) 0.1% 0.0%
09:30 GBP تولید ناخالص داخلی – GDP (سالانه) (سه ماهه دوم) 0.2% 0.2%
09:30 GBP شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (ژوئن) 0.6%- 0.0%
09:30 GBP شاخص تولیدات کارخانجات (ماهانه) (ژوئن) 0.2%- 0.2%
09:30 GBP شاخص تغییرات GDP – مقایسه رشد اقتصادی سه ماه اخیر با سه ماه قبل از آن (ژوئن) 0.0% 0.1%
09:30 GBP تراز تجاری (ژوئن) 18.72B- 16.20B-
09:30 GBP تراز تجاری با کشورهای غیر اتحادیه یورو (ژوئن) 6.76B- 6.39B-
10:30 CNY خالص وام های اعطایی به مصرف کنندگان و صاحبان کسب و کار 3.050.0B
11:30 USD گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی (IEA)
16:00 USD شاخص بهای تولید کننده خالص – Core PPI (ماهانه) (ژوئیه) 0.1% 0.2%
16:00 USD شاخص بهای تولید کننده – PPI (ماهانه) (ژوئیه) 0.1% 0.2%
16:30 GBP تخمین تولید ناخالص داخلی NIESR 0.0%
17:30 USD انتظارات تورمی 5 ساله – دانشگاه میشیگان (اوت) 3.0% 3.0%
17:30 USD شاخص انتظارات مصرف کننده – دانشگاه میشیگان (اوت) 68.3 68.0
17:30 USD شاخص تمایلات مصرف کننده – دانشگاه میشیگان (اوت) 71.6 71.0
17:30 USD انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان (اوت) 3.4% 3.8%
19:30 USD گزارش عرضه و تقاضای جهانی محصولات کشاورزی
20:30 USD آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا 525
20:30 USD آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا 659

تقویم اقتصادی شنبه ۱۲ آگوست ۲۰۲۳

زمان ارز عنوان خبر یا شاخص اقتصادی قبلی پیش بینی
00:00 GBP خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان 49.6K
00:00 USD خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام 241.9K
00:00 USD خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی طلا 164.9K
00:00 USD خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100 11.4K-
00:00 USD خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی 200.0K-
00:00 AUD خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا 51.8K-
00:00 JPY خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن 79.2K-
00:00 EUR خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی یورو 172.1K-

تاثیر خبر بر بازار فارکس کم متوسط زیاد

👈 بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *