لوگوی چراغ

تقویم اقتصادی از ۳۱ جولای تا ۰۵ آگوست ۲۰۲۳

0 دیدگاه
تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی دوشنبه ۳۱ جولای ۲۰۲۳

زمان ارز عنوان خبر یا شاخص اقتصادی قبلی پیش بینی
03:20 JPY شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (ژوئن) 2.2%- 2.4%
03:20 JPY شاخص خرده فروشی (سالانه) (ژوئن) 5.8% 5.9%
04:30 NZD شاخص اطمینان کسب و کار (ژوئیه) 18.0-
05:00 AUD تامین منابع اعتباری بخش خصوصی (ماهانه) (ژوئن) 0.4%
05:00 CNY شاخص PMI ترکیبی (ژوئیه) 52.5 18.0
05:00 CNY گزارش PMI بخش تولیدی (ژوئیه) 49.0 49.2
05:00 CNY شاخص PMI بخش غیر تولیدی (ژوئیه) 53.2 52.9
09:30 EUR شاخص خرده فروشی آلمان (ماهانه) (ژوئن)  1.9% 0.2%
12:30 EUR شاخص بهای مصرف کننده خالص – Core CPI (سالانه) 5.5% 5.4%
12:30 EUR شاخص بهای مصرف کننده – CPI (سالانه) (ژوئیه) 5.5% 5.3%
12:30 EUR شاخص بهای مصرف کننده – CPI (ماهانه) 0.3% 0.3%
12:30 EUR تولید ناخالص داخلی – GDP (سالانه) (سه ماهه دوم) 1.1% 0.5%
12:30 EUR تولید ناخالص داخلی – GDP (فصلی) (سه ماهه دوم) 0.0% 0.2%
17:15 USD شاخص PMI شیکاگو (ژوئیه) 41.5 43.0
18:14 USD سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک – الجزایر (Barrel) 0.95M 0.95M
18:14 USD سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک – کنگو (Barrel) 0.28M 0.28M
18:14 USD سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک – گابن (Barrel) 0.19M 0.20M
18:14 USD سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک – گینه (Barrel) 0.05M 0.06M
18:14 USD سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک – ایران (Barrel) 2.90M 2.90M
18:14 USD سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک – عراق (Barrel) 4.03M 4.12M
18:14 USD سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک – کویت (Barrel) 2.55M 2.55M
18:14 USD سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک – لیبی (Barrel) 1.12M 1.10M
18:14 USD سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک – نیجریه (Barrel) 1.42M 1.30M
18:14 USD سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک – عربستان (Barrel) 9.96M 9.10M
18:14 USD سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک – امارات (Barrel) 2.89M 2.89M
18:14 USD سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک – ونزوئلا (Barrel) 0.75M 0.75M

تقویم اقتصادی سه شنبه ۰۱ آگوست ۲۰۲۳

زمان ارز عنوان خبر یا شاخص اقتصادی قبلی پیش بینی
تعطیلی روز ملی سوئیس
03:00 JPY نسبت موقعیت های شغلی به متقاضیان کار (ژوئن) 1.31 1.32
05:00 AUD شاخص مجوز های ساخت وساز (ماهانه) (ژوئن) 20.5% 7.0%-
05:00 AUD شاخص وام مسکن (ماهانه) 5.1% 1.7%
05:15 CNY شاخص PMI بخش تولیدی چین (کایکسین) (ژوئیه) 50.5 50.3
07:05 JPY حراج اوراق قرضه دولتی 10 ساله ژاپن 0.428%
08:00 AUD تعیین نرخ بهره (اوت) 4.10% 4.35%
08:00 AUD بیانیه بانک رزرو استرالیا
09:30 GBP شاخص بهای مسکن در کل کشور (ماهانه) (ژوئیه) 0.1% 0.2%-
09:30 GBP شاخص بهای مسکن در کل کشور (سالانه) (ژوئیه) 3.5%- 3.8%-
11:25 EUR شاخص PMI بخش تولیدی آلمان (ژوئیه) 40.6 38.8
11:25 EUR تغییرات بیکاری آلمان (ژوئیه) 28K 20K
11:25 EUR نرخ بیکاری (ژوئیه) 5.7% 5.7%
11:30 EUR گزارش PMI بخش تولیدی (ژوئیه) 43.4 42.7
12:00 GBP گزارش PMI بخش تولیدی (ژوئیه) 46.5 45.0
12:00 USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام – گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API) 1.319M
12:30 EUR نرخ بیکاری (ژوئن) 6.5% 6.5%
15:30 NZD شاخص جهانی قیمت لبنیات 1.0%-
17:00 CAD گزارش PMI بخش تولیدی (ژوئیه) 48.8 48.9
17:15 USD گزارش PMI بخش تولیدی (ژوئیه) 46.3 49.09
17:30 USD گزارش اشتغال بخش تولیدی (گزارش موسسه ISM) (ژوئیه) 48.1 48.0
17:30 USD شاخص PMI بخش تولیدی (گزارش موسسه ISM) (ژوئیه) 46.0 46.8
17:30 USD شاخص قیمتی ISM بخش تولیدی (ژوئیه) 41.8 42.8
17:30 USD گزارش موقعیت های شغلی اشغال نشده (ژوئن) 9.824M 9.610M

تقویم اقتصادی چهارشنبه ۰۲ آگوست ۲۰۲۳

زمان ارز عنوان خبر یا شاخص اقتصادی قبلی پیش بینی
00:00 USD زارش هفتگی ذخایر نفت خام – گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API) 1.319M
02:15 NZD تغییرات اشتغال (فصلی) (سه ماهه دوم) 0.8% 0.5%
02:15 NZD نرخ بیکاری (سه ماهه دوم) 3.4% 3.5%
02:30 AUD شاخص تولیدی AIG (ژوئیه) 19.8-
03:20 JPY گزارش آخرین نشست بانک مرکزی ژاپن – BoJ Minutes
10:30 CHF شاخص فضای مصرف کنندگان SECO (سه ماهه سوم) 13-
11:00 CHF شاخص PMI بخش تولیدی (ژوئیه) 44.9 44.2
15:45 USD گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی – ADP (ژوئیه) 497K 188K
18:00 USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام – گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) 0.600M- 0.071M
18:00 USD ذخایر نفت خام Cushing – اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) 2.609M- 2.494M-

تقویم اقتصادی پنجشنبه ۰۳ آگوست ۲۰۲۳

زمان ارز عنوان خبر یا شاخص اقتصادی قبلی پیش بینی
04:00 JPY شاخص PMI بخش خدماتی (ژوئیه)
05:00 AUD تراز تجاری (ژوئن)
05:15 CNY شاخص PMI بخش خدماتی چین (کایکسین) (ژوئیه)
09:30 EUR تراز تجاری آلمان (ژوئن)
10:00 CHF شاخص بهای مصرف کننده – CPI (ماهانه) (ژوئیه)
11:25 EUR شاخص PMI بخش خدماتی آلمان (ژوئیه)
11:30 EUR شاخص PMI ترکیبی (ژوئیه)
11:30 EUR شاخص PMI بخش خدماتی (ژوئیه)
12:00 GBP شاخص PMI ترکیبی (ژوئیه)
12:00 GBP شاخص PMI بخش خدماتی (ژوئیه)
12:30 EUR سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا – Panetta
14:30 GBP تعداد آرای طرفداران کاهش نرخ بهره – کمیته سیاست های پولی انگلستان (اوت)
14:30 GBP تعداد آرای طرفداران افزایش نرخ بهره – کمیته سیاست های پولی انگلستان (اوت)
14:30 GBP تعداد آرای طرفداران نرخ بهره فعلی – کمیته سیاست های پولی انگلستان (اوت)
14:30 GBP تعیین نرخ بهره (اوت)
14:30 GBP بیانیه سیاست گذاری پولی بانک مرکزی انگلستان
15:00 GBP سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان – Bailey
16:00 USD شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
16:00 USD شاخص بهره وری بخش غیر کشاورزی (فصلی) (سه ماهه دوم)
16:00 USD شاخص هزینه هر واحد نیروی کار (فصلی) (سه ماهه دوم)
16:45 GBP سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان – Bailey
17:15 USD شاخص PMI ترکیبی (ژوئیه)
17:15 USD شاخص PMI بخش خدماتی (ژوئیه)
17:30 USD شاخص سفارشات کارخانجات (ماهانه) (ژوئن)
17:30 USD شاخص اشتغال بخش غیر تولیدی (گزارش موسسه ISM) (ژوئیه)
17:30 USD شاخص PMI بخش غیر تولیدی (گزارش موسسه ISM) (ژوئیه)

تقویم اقتصادی جمعه ۰۴ آگوست ۲۰۲۳

زمان ارز عنوان خبر یا شاخص اقتصادی قبلی پیش بینی
00:00 USD ترازنامه فدرال رزرو 8243B
05:00 AUD بیانیه سیاست های پولی بانک رزرو استرالیا
09:30 EUR شاخص سفارشات کارخانجات آلمان (ماهانه) (ژوئن) 6.4% 1.5%-
12:00 GBP شاخص PMI بخش ساخت و ساز (ژوئیه) 48.9 48.0
12:30 EUR شاخص خرده فروشی (ماهانه) (ژوئن) 0.0% 0.2%
14:45 GBP سخنرانی عضو بانک مرکزی انگلیس – Pill
16:00 USD شاخص نرخ رشد متوسط درآمد ساعتی (ماهانه) (ژوئیه) 0.4% 0.3%
16:00 USD شاخص نرخ رشد متوسط درآمد ساعتی (سالانه) (سالانه) (ژوئیه) 4.4% 4.2%
16:00 USD گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا – NFP (ژوئیه) 209K 200K
16:00 USD نرخ مشارکت نیروی کار (ژوئیه) 62.6% 62.6%
16:00 USD گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی-خصوصی (ژوئیه) 149K 20.6K
16:00 USD نرخ بیکاری (ژوئیه) 3.6% 3.6%
16:00 CAD تغییرات اشتغال (ژوئیه) 59.9K 20.6K
16:00 CAD نرخ مشارکت نیروی کار (ژوئیه) 65.7% 65.6%
16:00 CAD نرخ بیکاری (ژوئیه) 5.4% 5.5%
17:30 CAD شاخص مدیران خرید Ivey (ژوئیه) 50.2 52.7
20:30 USD آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا 529
20:30 USD آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا 664

تقویم اقتصادی شنبه ۰۵ آگوست ۲۰۲۳

زمان ارز عنوان خبر یا شاخص اقتصادی قبلی
00:00 GBP خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان 59.0K
00:00 USD خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام 225.2K
00:00 USD خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی طلا 173.6K
00:00 USD خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100 10.7k-
00:00 USD خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی 232.6K-
00:00 AUD خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا 51.2K-
00:00 JPY خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن 77.8K-
00:00 EUR خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی یورو 177.2K

تاثیر خبر بر بازار فارکس کم متوسط زیاد

👈 بروکرهای فارکس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *