لوگوی چراغ

تقویم اقتصادی از ۱۸ سپتامبر تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳

0 دیدگاه
تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی از ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳

تقویم اقتصادی از دوشنبه ۲۷ شهریور تا شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲

تقویم اقتصادی دوشنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳

زمانارزعنوان خبرتأثیرپیش بینیقبلی
تمام روزJPYRespect for the Aged Dayکم
02:00NZDشاخص خدمات نیوزلند PSIکم47.8
02:00NZDمرکب نیوزلند PCIکم47.1
13:00EURحراج اوراق قرضه 12 ماهه آلمانکم3.61%
15:45CADآمار پروژه های مسکونی شروع شدهمتوسط255.0k
16:00CADشاخص قیمت مواد اولیه (سالانه)کم-11.1%
16:00CADشاخص قیمت مواد اولیه (ماهانه)کم3.5%
16:00CADشاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (سالانه)کم-0.9%
16:00CADشاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (ماهانه)کم0.4%0.4%
16:30EURفرانسه – سررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانهکم
16:30EURفرانسه – سررسید 6 ماهه حراج اوراق خزانهکم
16:30EURفرانسه – سررسید 12 ماهه حراج اوراق خزانهکم
17:30USDآمار بازار مسکن NAHB متوسط53.050.0
19:00USDسررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانهکم
19:00USDسررسید 6 ماهه حراج اوراق خزانهکم

تقویم اقتصادی سه شنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳

زمانارزعنوان خبرتأثیرپیش بینیقبلی
تمام روزCNYچین – FDI (سالانه)متوسط-4.0%
23:30USDسرمایه گذاری خارجی در اوراق قرضهکم
23:30USDTIC Net Long-Term Transactionsمتوسط
23:30USDمجموع جریان خالص سرمایهکم
05:00AUDگزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا – RBA Minutesزیاد
07:05JPYحراج اوراق 52 هفته ایکم-0.07%
09:30CHFتراز تجاریمتوسط2.6B
11:30EURحساب های جاریکم36.77B
11:30EURحساب های جاری کم
12:30EURCore نرخ تورم (سالانه) نهاییکم5.5%
12:30GBP30 ساله حراج اوراق قرضهکم4.48%
12:30EURنرخ تورم (ماهانه) نهاییکم0.6%-0.1%
12:30EURشاخص بهای مصرف کننده – CPI نهاییکم124.05123.36
12:30EURنرخ تورم (سالانه) نهاییمتوسط5.3%5.3%
16:00CADCore نرخ تورم (ماهانه)کم0.5%
16:00CADشاخص بهای مصرف کننده – CPI Trimmed-Mean (سالانه)کم3.6%
16:00CADشاخص بهای مصرف کننده – CPI Median (سالانه)کم3.7%
16:00CADCore نرخ تورم (سالانه)متوسط3.2%
16:00CADنرخ تورم (سالانه)زیاد
16:00CADنرخ تورم (ماهانه)متوسط0.6%
16:00USDمجوزهای ساخت و ساز (ماهانه) Prelمتوسط-2.3%0.1%
16:00USDآمار پروژه های مسکونی شروع شده (ماهانه)متوسط3.9%
16:00USDمجوزهای ساخت و ساز Prelزیاد1.44M
16:00USDآمار پروژه های مسکونی شروع شدهمتوسط1.45M
16:25USDکتاب قرمز (سالانه)کم
18:30NZDشاخص جهانی قیمت لبنیاتکم
20:30USD20 ساله حراج اوراق قرضه (Bond)کم

تقویم اقتصادی چهارشنبه ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳

زمانارزعنوان خبرتأثیرپیش بینیقبلی
تمام روزUSDInternational Monetary Market (IMM) Dateکم
00:00USDگزارش هفتگی ذخایر نفت خاممتوسط
02:15NZDحساب های جاریمتوسط-7.0B-5.22B
03:20JPYواردات (سالانه)کم-13.5%
03:20JPYصادرات (سالانه)متوسط-0.3%
03:20JPYتراز تجاریزیاد-78.7B
04:30AUDWestpac Leading (ماهانه)کم-0.1%0.0%
04:45CNYخالص وام های اعطایی پرایم 1 ساله – چینمتوسط3.45%
04:45CNYخالص وام های اعطایی پرایم 5 ساله – چینمتوسط4.2%
09:30GBPنرخ تورم (ماهانه)متوسط
09:30GBPCore نرخ تورم (ماهانه)کم0.3%
09:30GBPشاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) Outputکم2.3%
09:30GBPشاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) Core Output (ماهانه)کم0.1%
09:30GBPنرخ تورم (سالانه)زیاد6.8%
09:30GBPCore نرخ تورم (سالانه)متوسط6.9%
09:30GBPشاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) Input (سالانه)کم-3.3%
09:30GBPشاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) Output (ماهانه)کم0.1%
09:30GBPشاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) Output (سالانه)کم-0.8%
09:30GBPشاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) Input (ماهانه)کم-0.4%
09:30GBPقیمت خرده فروش (ماهانه)کم-0.6%
09:30GBPقیمت خرده فروش (سالانه)کم9.0%
09:30EURآلمان – شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (ماهانه)متوسط-1.1%
09:30EURآلمان – شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (سالانه)کم-6.0%
12:30EURخروجی ساخت و ساز (سالانه)کم-0.3%
14:30USD شاخص خریدکم
14:30USD شاخص بازپرداخت وام مسکنکم
14:30USD درخواست های وام مسکنکم
14:30USD شاخص بازار وام مسکنکم
14:30USD نرخ وام مسکن 30-سالهمتوسط
18:00USDگزارش تغییرات تولیدات سوخت تقطیریکم
18:00USDتغییر ذخایر گازوئیلمتوسط
18:00USDتغییرات ذخایر نفت خام EIAمتوسط
18:00USDتغییرات واردات نفت خام EIAکم
18:00USDتغییرات ذخایر نفت خام کوشینگ EIAکم
18:00USDگزارش تغییرات تولیدات گازوئیلکم
18:00USDتغییرات ذخایر تقطیری EIAکم
18:00USDتغییرات نفت خام پالایشگاهکم
18:00USDگزارش هفتگی ذخایر نفت گرمایشیکم
19:00USD17-Week حراج اوراق خزانهکم
21:00CADبانک کانادا خلاصه مذاکراتمتوسط
21:30USDتعیین نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکازیاد5.5%5.5%
21:30USDFOMC Economic Projectionsزیاد
21:30USDInterest Projection – Longerمتوسط2.5%
21:30USDInterest Projection – Currentمتوسط5.6%
21:30USDInterest Projection – 3rd Yrمتوسط
21:30USDInterest Projection – 2nd Yrمتوسط3.4%
21:30USDInterest Projection – 1st Yrمتوسط4.6%
22:00USDفدرال رزرو امریکا کنفرانس خبریزیاد

تقویم اقتصادی پنجشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳

زمانارزعنوان خبرتأثیرپیش بینیقبلی
00:30NZDWestpac اعتماد مصرف کنندهکم81.5
02:15NZDتولید ناخالص داخلی (GDP) رشد 3 ماههمتوسط0.5%-0.1%
02:15NZDتولید ناخالص داخلی (GDP) رشد (سالانه)متوسط2.9%2.2%
03:20JPYسرمایه گذاری خارجی در اوراق قرضهکم
03:20JPYسرمایه گذاری خارجی در بازار سهامکم
05:00AUDRBA Bulletinمتوسط
06:30NZDاستفاده از کارت های اعتباری (سالانه)کم
07:05JPYسررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانهکم
09:30GBPخالص استقراض بخش عمومی بریتانیاکم-12.2B-3.48B
09:30GBPPublic Sector Net Borrowing Banksکم-13.4B-4.3B
11:00CHFSNB تصمیم نرخ بهرهمتوسط2.0%1.75%
12:30EURفرانسه – 3 ساله حراج اوراق قرضهکم
12:30EURفرانسه – 5 ساله حراج اوراق قرضهکم
13:30EURفرانسه – 10 ساله – -Linked حراج اوراق قرضهکم
13:30GBPCBI ustrial Trends Ordersمتوسط-14.0-15.0
14:30GBPOfficial Bank زیاد5.5%5.25%
14:30GBPMPC Meeting Minutesمتوسط
14:30GBPبانک انگلستان MPC Vote Hikeمتوسط8.0
14:30GBPبانک انگلستان MPC Vote Unchangedمتوسط1.0
14:30GBPبانک انگلستان MPC Vote Cutمتوسط0.0
16:00USDPhilly فدرال رزرو امریکا CAPEX کم-4.5
16:00USDحساب های جاریمتوسط-210.0B-219.3B
16:00USDشرایط اقتصادی از نگاه فدرال رزرو امریکا-phillyکم3.9
16:00USDPhilly فدرال رزرو امریکا Employmentکم-6.0
16:00USDمیانگین 4 هفته ای مدعیان بیکاریکم
16:00USDگزارش فدرال رزرو از نرخهای پرداختی-phillyکم20.8
16:00USDPhilly فدرال رزرو امریکا سفارش های جدیدکم16.0
16:00USDشاخص صنعتی فیلادلفیامتوسط-11.012.0
16:00USDشاخص مدعیان بیکاری آمریکامتوسط
16:00USDادامه شاخص مدعیان بیکاری آمریکاکم
17:30EURاعتماد مصرف کننده Flashکم-12.0-16.0
17:30USDCB Leading (ماهانه)کم-0.4%
17:30USDآمار فروش خانه های دست دوم (ماهانه)متوسط1.5%-2.2%
17:30USDآمار فروش خانه های دست دوممتوسط4.1M4.07M
18:00USDگزارش هفتگی ذخایر گازکم
19:00USD8 هفته ای حراج اوراق خزانهکم
19:00USD4 هفته ای حراج اوراق خزانهکم
19:30USD15 ساله نرخ وام مسکنکم
19:30USDنرخ وام مسکن 30-سالهکم
19:30CAD30 ساله حراج اوراق قرضه (Bond)کم
20:30USDحراج اوراق 10 ساله-TIPSکم1.5%

تقویم اقتصادی پنجشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳

زمانارزعنوان خبرتأثیرپیش بینیقبلی
02:15NZDصادراتکم5.45B
02:15NZDتراز تجاریمتوسط-1.11B
02:15NZDوارداتکم6.56B
02:30AUDJudo Bank خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) Flashمتوسط46.5
02:30AUDJudo Bank Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) Flashمتوسط49.5
02:30AUDJudo Bank مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) Flashکم47.0
02:31GBPGfk اعتماد مصرف کنندهمتوسط-31.0
03:00JPYنرخ تورم غذا و انرژی سالانهکم
03:00JPYنرخ تورم (ماهانه)کم
03:00JPYCore نرخ تورم (سالانه)متوسط
03:00JPYنرخ تورم (سالانه)زیاد3.3%
04:00JPYجیبون ژاپن Bank خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) Flashمتوسط54.0
04:00JPYجیبون ژاپن Bank Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) Flashمتوسط50.049.7
04:00JPYجیبون ژاپن Bank مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) Flashکم52.5
06:30JPYتعیین نرخ بهره بانک مرکزی ژاپنزیاد
09:30GBPخرده فروشی (سالانه)متوسط-3.2%
09:30GBPخرده فروشی (ماهانه)زیاد-1.2%
09:30GBPCore خرده فروشیمتوسط-1.4%
09:30GBPCore خرده فروشیکم-3.4%
10:15EURفرانسه – شاخص اطمینان کسب و کارهامتوسط98.096.0
10:15EURشاخص شرایط تجاری فرانسهکم99.099.0
10:30CHFحساب های جاریمتوسط14.4B16.0B
10:45EURفرانسه – HCOB Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) Flashمتوسط47.246.0
10:45EURفرانسه – HCOB خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) Flashمتوسط52.9
10:45EURفرانسه – HCOB مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) Flashکم46.9
11:00EURآلمان – HCOB خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) Flashمتوسط47.8
11:00EURآلمان – HCOB Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) Flashزیاد41.539.1
11:00EURآلمان – HCOB مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) Flashکم45.1
11:30EURHCOB Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) Flashمتوسط44.943.5
11:30EURHCOB مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) Flashکم47.5
11:30EURHCOB خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) Flashمتوسط49.1
12:00GBP Global/CIPS مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) Flashکم48.5
12:00GBP Global/CIPS Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) Flashمتوسط43.643.0
12:00GBP Global/CIPS خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) Flashمتوسط49.1
13:30GBPمعاملات توزیعی CBIمتوسط-23.0-44.0
16:00CADشاخص بهای خانه های نوساز (سالانه)متوسط-0.9%
16:00CADشاخص بهای خانه های نوساز (ماهانه)متوسط-0.1%
16:00CADفروش صنعتی (ماهانه) Prelکم0.7%
16:00CADخرده فروشی (ماهانه)متوسط0.4%0.1%
16:00CADخرده فروشی (سالانه)کم-0.6%
16:00CADخرده فروشی خودروها (ماهانه)متوسط-0.8%
17:15USDشاخص مدیران خرید تولیدی شاخص مدیران خرید (PMI) Flashمتوسط48.847.9
17:15USD شاخص خدماتی شاخص مدیران خرید (PMI) Flashمتوسط48.0
17:15USDترکیبی شاخص مدیران خرید (PMI) Flashمتوسط51.4
20:30USDBaker Hughes گزارش تعداد کل دکل هاکم
20:30USDBaker Hughes گزارش تعداد دکل های نفتیکم

تقویم اقتصادی جمعه ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳

زمانکد کشورعنوان خبرتأثیرپیش بینیقبلی
تمام روزJPYAutumnal Equinox Dayکم

👈 مقایسه بروکرهای فارکس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *