لوگوی چراغ

تقویم اقتصادی از ۱۱ سپتامبر تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳

0 دیدگاه
تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی از دوشنبه ۲۰ شهریور تا جمعه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲

تقویم اقتصادی دوشنبه ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳

زمانارزعنوان خبرتأثیرپیش بینیقبلی
تمام روزCNYچین – فروش خودرو (سالانه)کم-1.4%
تمام روزCNYچین – وام های جدیدمتوسط550.0B345.9B
تمام روزCNYچین – رشد وام معوق (سالانه)کم11.1%11.1%
تمام روزCNYچین – کل تامین مالی اجتماعیکم640.0B528.2B
تمام روزCNYچین – دو ماه افزایش نقدینگیکم10.8%10.7%
16:30EURفرانسه – سررسید 6 ماهه حراج اوراق خزانهکم
16:30EURفرانسه – سررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانهکم
16:30EURفرانسه – سررسید 12 ماهه حراج اوراق خزانهکم
18:30USDمصرف کننده انتظارات تورمیکم3.4%3.5%
19:00USDسررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانهکم
19:00USDسررسید 6 ماهه حراج اوراق خزانهکم
20:30USD3 ساله حراج اوراقکم4.4%

تقویم اقتصادی سه شنبه ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳

زمانارزعنوان خبرتأثیرپیش بینیقبلی
02:15NZDخرج از کارت الکترونیکی (سالانه)کم2.2%
02:15NZDتوریست به داخل کشور (سالانه)کم88.5%
02:15NZDکارت الکترونیکی خرده فروشیکم0.0%
04:00AUDWestpac اعتماد مصرف کننده متوسط81.581.0
04:00AUDWestpac اعتماد مصرف کننده Changeزیاد0.6%-0.4%
05:00AUDNAB شاخص اطمینان کسب و کارهازیاد1.02.0
07:05JPY5 ساله حراج اوراق خزانهکم0.19%
09:30GBPنرخ بیکاریزیاد4.2%
09:30GBPتغییرات مدعیان بیکاریکم29.0k
09:30GBPHMRC Payrolls Changeکم97.0k
09:30GBPشاخص متوسط درآمد به همراه مزایامتوسط8.2%
09:30GBPشاخص متوسط درآمد بدون مزایاکم7.8%
09:30GBPتغییرات اشتغالمتوسط26.0k-66.0k
09:30JPYسفارشات ماشین ابزار (سالانه)کم-19.8%
12:30EURZEW احساسات اقتصادی متوسط-4.3-5.5
12:30EURآلمان – ZEW احساسات اقتصادی متوسط-12.0-12.3
12:30EURآلمان – ZEW شرایط فعلیمتوسط-48.0-71.3
12:30GBP28-Year -Linked حراج اوراق قرضهکم
13:00EURآلمان – حراج اوراق قرضه 2 سالهکم3.12%
13:30USDNFIB خوش بینی کسب و کارها کم91.9
16:15EURآلمان – حساب های جاریکم29.6B
16:25USDکتاب قرمز (سالانه)کم
18:00USDNY فدرال رزرو امریکا Treasury Purchases FRNs 0 to 2 yrsکم
19:30USDWASDE Reportکم
20:30USD10 ساله – حراج اوراقکم4.0%
21:30USDبیانیه بودجه ماهانهمتوسط-221.0B

تقویم اقتصادی چهارشنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳

زمانارزعنوان خبرتأثیرپیش بینیقبلی
00:00USDگزارش هفتگی ذخایر نفت خاممتوسط
02:15NZDقیمت غذا کم9.6%
02:30JPYرویترز Tankan متوسط10.012.0
03:20JPYBSI Large Manufacturing 3 ماههکم-0.4%
03:20JPYشاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (سالانه)کم3.2%3.6%
03:20JPYشاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (ماهانه)کم0.3%0.1%
09:30GBPتولید ناخالص داخلی (GDP) سررسید 3 ماهه Avgمتوسط0.2%
09:30GBPتولید ناخالص داخلی (GDP) (سالانه)کم0.9%
09:30GBPتراز تجاری کالامتوسط-15.46B
09:30GBPتولید ناخالص داخلی (GDP) (ماهانه)زیاد0.5%
09:30GBPمحصولات تولید شده (سالانه)زیاد3.1%
09:30GBPمحصولات تولید شده (ماهانه)زیاد2.4%
09:30GBPتولیدات صنعتی (ماهانه)متوسط1.8%
09:30GBPتولیدات صنعتی (سالانه)کم0.7%
09:30GBPخروجی ساخت و سازکم4.6%
09:30GBPتراز تجاریکم-4.79B
09:30GBPتراز تجاری کالا Non-EUمتوسط-2.77B
11:30EURفرانسه – IEA گزارش بازار نفتمتوسط
12:30EURتولیدات صنعتیکم-1.2%
12:30EURتولیدات صنعتیمتوسط-0.3%0.5%
12:30GBP10 ساله – حراج اوراق قرضهکم4.35%
13:00EURآلمان – 30 ساله حراج اوراق قرضه (Bund)کم2.68%
13:00EURآلمان – 15 ساله حراج اوراق قرضه (Bund)کم2.67%
14:30USD شاخص خریدکم
14:30USD شاخص بازپرداخت وام مسکنکم
14:30USD درخواست های وام مسکنکم
14:30USD نرخ وام مسکن 30-سالهمتوسط
14:30USD شاخص بازار وام مسکنکم
15:30GBPNIESR ردیاب تولید ناخالص داخلی ماهانهکم0.3%
16:00USDCore نرخ تورم (ماهانه)زیاد0.2%0.2%
16:00USDنرخ تورم (ماهانه)زیاد0.3%0.2%
16:00USDنرخ تورم (سالانه)زیاد3.4%3.2%
16:00USDCore نرخ تورم (سالانه)زیاد4.5%4.7%
16:00USDشاخص بهای مصرف کننده – CPIمتوسط306.2305.69
16:00USDشاخص بهای مصرف کننده – CPI متوسط305.3304.35
18:00USDگزارش تغییرات تولیدات سوخت تقطیریکم
18:00USDتغییرات واردات نفت خام EIAکم
18:00USDتغییرات ذخایر نفت خام EIAمتوسط
18:00USDتغییر ذخایر گازوئیلمتوسط
18:00USDتغییرات نفت خام پالایشگاهکم
18:00USDتغییرات ذخایر نفت خام کوشینگ EIAکم
18:00USDتغییرات ذخایر تقطیری EIAکم
18:00USDگزارش تغییرات تولیدات گازوئیلکم
18:00USDگزارش هفتگی ذخایر نفت گرمایشیکم
19:00USD17-Week حراج اوراق خزانهکم
19:30CAD2 ساله حراج اوراق قرضه (Bond)کم4.73%
20:30USD30 ساله حراج اوراق قرضه (Bond)کم4.19%

تقویم اقتصادی پنجشنبه ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳

زمانارزعنوان خبرتأثیرپیش بینیقبلی
02:31GBPRICS تراز قیمت مسکنکم-53.0%
03:20JPYسرمایه گذاری خارجی در بازار سهامکم
03:20JPYسفارشات ماشین آلات (سالانه)متوسط-5.8%
03:20JPYسفارشات ماشین آلات (ماهانه)متوسط2.7%
03:20JPYسرمایه گذاری خارجی در اوراق قرضهکم
04:30AUDمصرف کننده انتظارات تورمیکم4.7%4.9%
05:00AUDنرخ مشارکت نیروی کارکم66.7%66.7%
05:00AUDتغییرات استخدام های پاره وقتمتوسط9.6k
05:00AUDتغییرات استخدام های تمام وقتمتوسط-24.2k
05:00AUDتغییرات اشتغالمتوسط40.0k-14.6k
05:00AUDنرخ بیکاریمتوسط3.6%3.7%
07:05JPY20 ساله حراج اوراق خزانهکم1.32%
08:00JPYشاخص استفاده از ظرفیت کم1.4%3.8%
08:00JPYتولیدات صنعتی (سالانه) نهاییکم-2.5%0.0%
08:00JPYتولیدات صنعتی (ماهانه) نهاییکم-2.0%2.4%
10:00CHFتولید کننده و واردات Prices (سالانه)کم-0.6%
10:00CHFتولید کننده و واردات Prices (ماهانه)کم-0.1%
15:45EURنرخ بهره سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی اروپا کم4.75%4.5%
15:45EURنرخ بهره تسهیلات سپرده گذاری متوسط4.0%3.75%
15:45EURتعیین نرخ بهره بانک مرکزی اروپازیاد4.5%4.25%
16:00USDادامه شاخص مدعیان بیکاری آمریکاکم
16:00USDCore شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI)متوسط0.2%0.3%
16:00USDCore شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (سالانه)کم2.3%2.4%
16:00USDشاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (ماهانه)زیاد0.4%0.3%
16:00USDشاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (سالانه)کم1.3%0.8%
16:00CADعمده فروش Sales (ماهانه) نهاییکم1.4%-2.8%
16:00USDمیانگین 4 هفته ای مدعیان بیکاریکم
16:00USDشاخص مدعیان بیکاری آمریکامتوسط
16:00USDخرده فروشی Gas/خودروها (ماهانه)کم0.6%1.0%
16:00USDخرده فروشی (ماهانه)زیاد0.5%0.7%
16:00USDخرده فروشی خودروها (ماهانه)متوسط0.8%1.0%
16:00USDخرده فروشی (سالانه)کم2.9%3.2%
16:15EURبانک مرکزی اروپا کنفرانس خبریزیاد
17:30USDموجودی های تجاری (ماهانه)متوسط0.0%
17:30USDموجودی های خرده فروشی خودرو (ماهانه)کم0.1%0.2%
18:00USDگزارش هفتگی ذخایر گازکم
19:00USD8 هفته ای حراج اوراق خزانهکم
19:00USD4 هفته ای حراج اوراق خزانهکم
19:30USD15 ساله نرخ وام مسکنکم
19:30USDنرخ وام مسکن 30-سالهکم

تقویم اقتصادی جمعه ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳

زمانارزعنوان خبرتأثیرپیش بینیقبلی
تمام روزEURفرانسه – ثبت نام خودروهای جدید (سالانه)کم
تمام روزCNYچین – Pبانک کانادا 1-Year MLF Announcementکم2.5%
02:00NZDتجاری نیوزلند شاخص مدیران خرید (PMI)متوسط46.3
05:00CNYچین – قیمت مسکن (سالانه)متوسط-0.1%
05:30CNYچین – نرخ بیکاریمتوسط5.4%5.3%
05:30CNYچین – خرده فروشی (سالانه)متوسط2.2%2.5%
05:30CNYچین – تولیدات صنعتی (سالانه)متوسط3.5%3.7%
05:30CNYچین – سرمایه گذاری دارایی های ثابت (سالانه)متوسط3.2%3.4%
07:05JPYسررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانهکم
08:00JPYTertiary ustry Activity کم-0.4%
09:30EURآلمان – عمده فروش Prices (سالانه)متوسط-2.8%
09:30EURآلمان – عمده فروش Prices (ماهانه)متوسط-0.2%
10:15EURفرانسه – Harmonised نرخ تورم (ماهانه) نهاییکم1.1%0.0%
10:15EURفرانسه – نرخ تورم (سالانه) نهاییکم4.8%4.3%
10:15EURفرانسه – Harmonised نرخ تورم (سالانه) نهاییکم5.7%5.1%
10:15EURفرانسه – نرخ تورم (ماهانه) نهاییکم1.0%0.1%
12:30EURLabour Cost (سالانه)کم5.0%
12:30EURWage رشد (سالانه)کم4.0%4.6%
12:30EURتراز تجاریمتوسط23.0B
16:00USDتولیدات ایالت نیویورک متوسط-8.0-19.0
16:00USDقیمت های واردات (سالانه)کم-4.4%
16:00USDقیمت های بندر (ماهانه)متوسط0.7%
16:00USDقیمت های واردات (ماهانه)متوسط0.4%
16:00CADخرید دارایی های خارجی توسط کانادایی هاکم14.44B
16:00USDقیمت های بندر (سالانه)کم-7.9%
16:00CADموتورهای جدید فروش خودروکم165.42k
16:00CADخرید دارایی های خارجیکم12.56B
16:00CADفروش صنعتی (ماهانه) نهاییکم0.7%-1.7%
16:45USDمحصولات تولید شده (سالانه)کم-0.3%-0.7%
16:45USDشاخص استفاده از ظرفیت کم79.3%
16:45USDتولیدات صنعتیمتوسط1.0%
16:45USDتولیدات صنعتی (سالانه)متوسط-0.3%-0.2%
16:45USDمحصولات تولید شده (ماهانه)کم0.5%
17:30USDUniversity of میشیگان احساسات مصرف کننده زیاد69.5
17:30USDمیشیگان انتظارات تورمی Prelکم3.5%
17:30USDمیشیگان انتظارات مصرف کننده Prelکم65.5
17:30USDمیشیگان 5 ساله انتظارات تورمی Prelکم3.0%
17:30USDمیشیگان شرایط فعلی Prelکم75.7
20:30USDBaker Hughes گزارش تعداد دکل های نفتیکم
20:30USDBaker Hughes گزارش تعداد کل دکل هاکم

👈 بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *